กิจกรรม : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียด :
    

 วันนี้ ( 3/ธ.ค./2564) เวลา 10.00 น.

นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ซักซ้อมการปฎิบัติตามข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในห้วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) เพื่อให้การปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**