ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2549
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชลได้สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของเทศบาล หากผู้สนใจรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปรายรับ – รายจ่าย (แนบไฟล์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน