ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
  รายละเอียด :

 ประกาศ  เรื่อง  รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชน  โครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชน  ของเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน