ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่องการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ  และการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบช่วงเวลาก่อนเปิดทำการและช่วงพักเที่ยง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน