ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส  ของเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน