กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน