ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูเทศบาล
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูเทศบาล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน