ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน