ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบรมแกนนำอนุรักษ์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด : ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสจะมีการจัดอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำ ตำบลทุ่งใส จำนวน 40 คน ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2549 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 387 คน