ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปาากน้ำสิชลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเหล็กสูง 4 ม. ยาว 132
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปาากน้ำสิชลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านฝ่ายท่า  หมู่ที่  1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเหล็กสูง 4 ม. ยาว 132 ม.  และก่อสร้างทางเท้า คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 132 ม.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน