ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใสและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใสและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส  จำนวน 3 รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน