ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (วัสดุดินลูกรังและวัสดุหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (วัสดุดินลูกรังและวัสดุหินคลุก)    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน