ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน