ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปข้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปข้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน