กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน