กิจการสภา
เรื่อง : การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน