กิจการสภา
เรื่อง : การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน