กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสภาสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน