ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปวงประชาน้อมเกล้า ถวายพระพรชัยมงคล
  รายละเอียด : ชาวตำบลทุ่งใสล้วนปลื้มปิติโสมมัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ปวงพสกนิกรได้เฉลิมฉลองในวโรกาศทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชาวตำบลทุ่งใสได้มีโอกาสแสดงออกในการถวายความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ โดยการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2549 เวลา ตั้งแต่ 18.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนชาวตำบลทุ่งใส และตำบลใกล้เคียง มาร่วมในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 385 คน