ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Racyling และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4341-บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 8,1 (นศ.ถ.108-03) ตำบล
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวิธี  Pavement In-Place Racyling  และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายแยก  ทล.4341-บ้านฝ่ายท่า  หมู่ที่  8,1 (นศ.ถ.108-03) ตำบลทุ่งใส

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน