ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 425/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  ที่  425/2564  เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน