ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส โดยวิธ
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน