ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกลาง  หมู่ที่  7  โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน