ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย  ทช.นศ.3009-ฝายน้ำล้น  หมู่ที่  7

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน