ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4341 – บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 8 , 1 (นศ.ถ.108 – 03) ตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใส  จะดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก  ทล.4341 – บ้านฝ่ายท่า  หมู่ที่ 8  ,  1  (นศ.ถ.108 – 03)  ตำบลทุ่งใส      ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้      พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว  โปรดใช้ความระมัดระวัง ในการใช้เส้นทาง  และขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ  โอกาสนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน