ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5 - 4 บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส บ้านห้วยหินลับ
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นศ.ถ.108-78  สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก    หมู่ที่  5 - 4   บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน