กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน