กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน