กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน