กิจการสภา
เรื่อง : นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน