ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างการจ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ  หมู่ที่  6  (บริเวณเขาหลัก)  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน