ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อันต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.2565  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน