กิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน