ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง
  รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส
เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 261 คน