กิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 360 คน