ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน