กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
  รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน