กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558
  รายละเอียด :

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่่สี่  ประจำปี พ.ศ.2558

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน