กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยการประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 201 คน