กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
  รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ.2559  ในวันจันทร์  ที่  21  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.00 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน