ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 ก.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Racyling และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4341-บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 8,1 (นศ.ถ.108-03) ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเล็กบ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเขาฝ้าย โดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ย. 2564
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Racyling และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4341-บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 8,1 (นศ.ถ.108-03) ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ก.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186