ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร และแก้วพลาสติก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 เม.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 เมษา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 เม.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จำนวน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 เม.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร ประจำเดือน เมษายน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 เม.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 เม.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับกากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420 49 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 มี.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176