ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชพโรเลตโคโรลาโด หมายเลขทะเบียน บษ.1384 นศ. ของเทศบาลตำบลทุ่งใส หมายเลขครุภัณฑ์ 001 54 003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ม.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ขนาด 2.40*4.80 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ม.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ม.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ม.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ม.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 ม.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปาากน้ำสิชลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเหล็กสูง 4 ม. ยาว 132 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168