กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
02 พ.ย. 2554
52 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
23 ส.ค. 2554
53 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
08 ส.ค. 2554
54 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
08 ส.ค. 2554
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่๓ /๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
02 ส.ค. 2554
56 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
319
21 มิ.ย. 2554
57 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
09 มิ.ย. 2554
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
09 มิ.ย. 2554
59 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
28 ม.ค. 2554
60 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
28 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10