กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
18 พ.ย. 2553
62 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
18 พ.ย. 2553
63 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
31 มี.ค. 2553
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
23 ก.พ. 2553
65 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ทุ่งใส สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
16 ก.พ. 2553
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมการประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
02 พ.ย. 2552
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
02 พ.ย. 2552
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 ส.ค. 2552
69 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
26 ส.ค. 2552
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
26 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10