กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
11 ส.ค. 2552
72 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
11 ส.ค. 2552
73 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
10 ส.ค. 2552
74 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
24 มิ.ย. 2552
75 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
24 มิ.ย. 2552
76 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
11 มิ.ย. 2552
77 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 มิ.ย. 2552
78 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
04 มิ.ย. 2552
79 นัดประชุมสภาอบต.ทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
19 ส.ค. 2551
80 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
20 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10