กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 พ.ค. 2564
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 พ.ค. 2564
3 ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 พ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 พ.ค. 2564
5 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 พ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 พ.ค. 2564
7 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 พ.ค. 2564
8 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่่ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 พ.ย. 2563
9 ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
16 พ.ย. 2563
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่่ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
22 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10