ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 ก.พ. 2561
92 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเด็กจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในก ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ม.ค. 2561
93 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 ม.ค. 2561
94 ข่าวเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ม.ค. 2561
95 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 354/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ม.ค. 2561
96 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 357/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ม.ค. 2561
97 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ม.ค. 2561
98 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ธ.ค. 2560
99 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 ธ.ค. 2560
100 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32