ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
12 พ.ย. 2553
252 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
392
20 ต.ค. 2553
253 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ประจำปี2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
14 ต.ค. 2553
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
16 ก.ค. 2553
255 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
16 ก.ค. 2553
256 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
435
27 เม.ย. 2553
257 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
414
19 เม.ย. 2553
258 คำแนะนำการชำระภาษีของอบต.ทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
626
25 ธ.ค. 2552
259 ประชาสัมพันธ์ "แผนการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2553" ดาวน์โหลดเอกสาร
401
25 ธ.ค. 2552
260 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
465
16 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32