ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
13 ก.ย. 2554
252 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
13 ก.ย. 2554
253 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
08 ก.ย. 2554
254 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
381
04 ก.ค. 2554
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 มิ.ย. 2554
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
22 มิ.ย. 2554
257 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 ม.ค. 2554
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
446
07 ม.ค. 2554
259 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
05 ม.ค. 2554
260 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
478
03 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34