ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 ก.ค. 2563
42 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 มิ.ย. 2563
43 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
09 มิ.ย. 2563
44 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน ม.9 พรก.ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 พ.ค. 2563
45 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถนนปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 พ.ค. 2563
46 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคล เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
13 เม.ย. 2563
47 แนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 เม.ย. 2563
48 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
91
31 มี.ค. 2563
49 ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งใส ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 มี.ค. 2563
50 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34