ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ก.พ. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ก.พ. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ก.พ. 2564
14 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ก.พ. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 ม.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์!!!! การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ม.ค. 2564
17 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ม.ค. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ม.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ม.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34