ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แผ่นพับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ก.พ. 2562
62 แผ่นพับรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
440
13 ก.พ. 2562
63 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ธ.ค. 2561
64 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ธ.ค. 2561
65 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ธ.ค. 2561
66 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 ธ.ค. 2561
67 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ธ.ค. 2561
68 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 พ.ย. 2561
69 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 พ.ย. 2561
70 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันลอยกระทง 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32